Nová doména – timkablog.sk

Timkablog je už na novej doméne, preto navštív timkablog.sk pre najnovšie články, rozhovory a množstvo obsahu, ktoré nám obom pomáha rásť!